BAMBOO Education™ - Chính sách ưu đãi học phí Bamboo Education 2014

Giới thiệu

Khảo sát

Tổng đài tư vấn:

(08) 38.20.34.02

Tư vấn online

Chính sách ưu đãi học phí Bamboo Education 2014
Định nghĩa:

-    Ưu đãi giảm giá học phí (gọi tắt là học phí) là không bao gồm chi phí nguyên vật liệu sử dụng trong các khóa học yêu cầu nguyên vật liệu.

1. Chính sách dành cho học viên đăng ký mới:
1.1 Ưu đãi dành cho học viên đăng ký sớm:
   -   Học viên đăng ký trước ngày khai giảng 10 ngày sẽ được giảm 5% học phí.
   -   Học viên đăng ký trước ngày khai giảng 15 ngày sẽ được giảm 10% học phí.

1.2. Ưu đãi dành cho học viên đăng ký theo nhóm học viên:
   -   Nhóm học viên 02 người: Sẽ được giảm 5% học phí
   -   Nhóm học viên từ 03 – 05 người: Sẽ được giảm 10% học phí
   -   Nhóm học viên trên 07 người: Được giảm 10% học phí và được học theo yêu cầu về thời gian và học theo lớp học riêng.

1.3. Ưu đãi dành cho học viên đăng ký nhiều khóa học cùng lúc:
   -   Học viên đăng ký cùng lúc 02 khóa học: sẽ được giảm 5% học phí.
   -   Học viên đăng ký cùng lúc từ 03 – 04 khóa học: Sẽ được giảm 10% học phí.
   -   Học viên đăng ký cùng lúc từ 05 – 06 khóa học: Sẽ được giảm 15% học phí.

2. Chính sách MEMBERSHIP:

2.1 Học viên Bamboo đăng ký làm thành viên Bamboo:
       Sẽ được cấp thẻ membership, được hưởng các chính sách ưu đãi dành cho thành viên.

2.2 Thành viên giới thiệu bạn hoặc người thân tham gia các khóa học tại Bamboo:
   -    Học viên mới do Thành viên Bamboo Education giới thiệu sẽ được giảm 5% học phí trên biên lai.
   -   Thành viên Bamboo Education giới thiệu học viên sẽ được trích lại 5% học phí trên biên lai và sẽ được tích lũy sử dụng ghi danh các khóa học tại Bamboo Education trong thời hạn ba (03) tháng.

2.3 Thành viên Bamboo đăng ký các khóa học tiếp theo:
   -   Đăng ký 01 khóa học: Sẽ được giảm 5% học phí và được giảm trừ số tiền thành viên đã tích lũy được khi giới thiệu bạn hoặc người thân tham gia khóa học tại Bamboo.
   -   Đăng ký cùng lúc từ 02 khóa học trở lên: Sẽ được giảm 10% học phí và được giảm trừ số tiền thành viên đã tích lũy được khi giới thiệu bạn hoặc người thân tham gia khóa học tại Bamboo.
   -   Đăng ký khóa học chuyên đề tại Bamboo: Sẽ được giảm 10% học phí.

2.4 Quà tặng cho thành viên Bamboo vào ngày sinh nhật:
   -   Tặng quà tặng Bamboo dành cho các thành viên Bamboo.
   -   Tặng Gift voucher trị giá 100.000đ tham gia các khóa học tại Bamboo.
   -   Gửi thiệp chúc mừng sinh nhật cho thành viên.

Lưu ý:
   -   Các chính sách ưu đãi không được áp dụng kèm theo với những chính sách ưu đãi khác. (Trừ chương hợp ưu đãi dành cho học viên đăng ký sớm)